Cenník platný od 01.03.2023

EKO-AUTO s.r.o., Štefánikova 90, 085 01 Bardejov

TK/EK Pravidelná

DRUH kontroly
Kategória vozidla
Cena kontroly s DPH
TK pravidelná
TK OV M1, N1 do 3,5t - všetky
42,00 €
TK pravidelná
TK NV nad 3,5t (N2,N3), Bus +9os. (M2, M3)
61,00 €
TK pravidelná
TK Kolesové traktory (T1, T2, T3, T4, T5)
55,00 €
TK pravidelná
TK Motocykle L1e, L2e, L6e
33,00 €
TK pravidelná
TK Mot+troj-štvor L3e, L4e, L5e, L7e
37,00 €
TK pravidelná
TK OV M1, N1 do 3,5t, LPG/CNG
48,00 €
TK pravidelná
TK Prípojné vozidlá O1, O2
29,00 €
TK pravidelná
TK Prípojné vozidlá O3, O4, R1234
44,00 €
TK pravidelná
TK OV M1, N1, HYBRID do 3,5t
49,00 €
TK pravidelná
TK OV M1, N1, ELEKTROMOBIL do 3,5t
100,00 €
TK pravidelná
TK Zvláštna (F značky)
70,00 €
EK pravidelná
EK OV M1N1 B-RKAT/OBD, D-NKAT/BKAT
38,00 €
EK pravidelná
EK NV nad 3,5t (N2,N3), Bus +9os. (M2, M3)
51,00 €
EK pravidelná
EK OV M1, N1 Benzin, BKAT/ NKAT
36,00 €
EK pravidelná
EK OV M1, N1, Benzin, LPG/CNG/HYBRID
46,00 €

TK/EK Opakované

DRUH kontroly
Kategória vozidla
Cena kontroly s DPH
TK opakovaná
TK OV M1, N1 do 3,5t - všetky
25,00 €
TK opakovaná
TK NV nad 3,5t (N2,N3), Bus +9os. (M2, M3)
32,00 €
TK opakovaná
TK OV M1, N1 do 3,5t - LPG/CNG/HYBRID
27,00 €
TK opakovaná
TK Kolesové traktory (T1, T2, T3, T4, T5)
30,00 €
TK opakovaná
TK Prípojné vozidlá O1, O2
21,00 €
TK opakovaná
TK Prípojné vozidlá O3, O4 / R1,2,3,4
26,00 €
TK opakovaná
TK Motocykle L1e, L2e, L6e

21,00 €
TK opakovaná
TK Mot+troj-štvorkolky L3e L4e, L5e, L7e

23,00 €
EK opakovaná
EK OV M1, N1 Benzin BKAT/NKAT
25,00 €
EK opakovaná
EK NV nad 3,5t (N2,N3), Bus +9os. (M2, M3)
35,00 €
EK opakovaná
EK OV M1, N1 Benzin, LPG/CNG/HYBRID
30,00 €
EK opakovaná
EK OV M1N1 B-RKAT/OBD, D-NKAT/BKAT
26,00 €

TK/EK Dovezené vozidlá

DRUH kontroly
Kategória vozidla
Cena kontroly s DPH
TK dovezené vozidlá
TK OV kategórie M1, N1
47,00 €
TK dovezené vozidlá
TK NV kategórie N2, N3 + Traktor T1
69,00 €
TK dovezené vozidlá
TK motocykel L1, L2, L3
44,00 €
TK dovezené vozidlá
TK motocykel L4, L5
44,00 €
TK dovezené vozidlá
TK prípojné vozidlo O3, O4, R1234
54,00 €
TK dovezené vozidlá
TK_prípojné vozidlo O1, O2
42,00 €
EK dovezené vozidlá
EK OV kategórie M1, N1
43,00 €
EK dovezené vozidlá
EK OV kategórie M1, N1 s LPG, CNG
51,00 €
EK dovezené vozidlá
EK NV kategórie N2, N3, M2, M3
58,00 €

Administratívna kontrola

DRUH kontroly
Kategória vozidla
Cena kontroly s DPH
TK administratívna kontrola po TK u nás
15,00 €
TK administratívne kontrola bez TK u nás
20,00 €
EK administratívna kontrola po EK u nás
15,00 €
EK administratívne kontrola bez EK u nás
20,00 €

Ostatné

DRUH kontroly
Kategória vozidla
Cena kontroly s DPH
Pridelenie a vystavenie osvedčenia o EK
6,00 €
EK vystavenie opisu emisnej kontroly
7,00 €
Pridelenie a vystavenie osvedčenia o TK
6,00 €
TK vystavenie opisu emisnej kontroly
10,00 €